Marynarze polscy w Berlinie // Słowo Pomorskie. – 1935, nr 149, s. 1

Marynarze polscy w Berlinie // Słowo Pomorskie. - 1935, nr 149, s. 1