“Tczew” zderzył się z innym statkiem w kanale Kilońskim. Awarja nie ma poważniejszego charakteru // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 29, s. 5

"Tczew" zderzył się z innym statkiem w kanale Kilońskim. Awarja nie ma poważniejszego charakteru // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 29, s. 5