Meteorologia, [W:] Komisarjat Rządu w Gdyni 1934-1935 // Praca, [W:] Rocznik Statystyczny Gdyni 1937-1938 // Redakcja Bolesław Polkowski Kierownik Biura Statystycznego. – Referat Statystyczny Komisarjatu Rządu w Gdyni, Gdynia, 1936

Rocznik Statystyczny Gdyni 1934-1935
Rocznik Statystyczny Gdyni 1934-1935