Minister Przemysłu i Handlu Antoni Roman o naszych osiągnięciach na morzu [Przemówienie Ministra Przemysłu i Handlu Antoniego Romana na konferencji prasowej w dniu 27-go lipca 1939 r. na pok ladzie m/s “Chrobry” w Gdyni] / Antoni Roman // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. [1]-2. – Il.