Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck w Gdyni // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 19

Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck w Gdyni