S/S/ “Kromań” rozpoczął pracę pod polską banderą // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 20

S/S/ "Kromań" rozpoczął pracę pod polską banderą