Młodzi Gdynianie na studiach geograficznych w Uniwersytecie Gdańskim / Renata Anisiewicz // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [61]-71

Młodzi Gdynianie na studiach geograficznych w Uniwersytecie Gdańskim