Morskie Wiadomości Techniczne: czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki okrętowej. – 1938, nr 2-3

Morskie Wiadomości Techniczne: czasopismo poświęcone sprawom okrętownictwa, żeglugi i techniki okrętowej. - 1938, nr 2-3