Narodowe ślubowanie nad morzem / (s) // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 144, s. 2

Narodowe ślubowanie nad morzem / (s) // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 144, s. 2