Nieuczciwy pracobiorca // Słowo Pomorskie.- 1934, nr 2, s. 8

Nieuczciwy pracobiorca