Za przemyt i paserstwo więzienie // Słowo Pomorskie. – 1934, nr 2, s. 8

Za przemyt i paserstwo więzienie