Okręt Pomorze ocalony. W chwili obecnej jest on holowany do Brestu // Słowo Pomorskie. – 1930, nr 4, s. [1]

Okręt Pomorze ocalony. W chwili obecnej jest on holowany do Brestu