Nowy Zarząd Związku Maklerów Okrętowych // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 24

Nowy Zarząd Związku Maklerów Okrętowych