O. R. P. “Wilja” / Czesław Petelenz // Morze. – 1925, nr 7, s. 2-3. – Il.