Obligacje Pożyczki Narodowej są do odebrania w Urzędzie Skarbowym // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 170, s. 7

Obligacje Pożyczki Narodowej są do odebrania w Urzędzie Skarbowym // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 170, s. 7