Obniżenie przewoźnego dla olejów mineralnych importowanych do Czecho-Słowacji przez Gdynię i Gdańsk. – 1939, nr 1/2, s. 7

Obniżenie przewoźnego dla olejów mineralnych importowanych do Czecho-Słowacji przez Gdynię i Gdańsk. - 1939, nr 1/2, s. 7