Zarządzenia taryfowe celem potanienia przewoźnego dla transportów drzewa z Rumunii przez porty Gdynię/Gdańsk / Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 7

Zarządzenia taryfowe celem potanienia przewoźnego dla transportów drzewa z Rumunii przez porty Gdynię/Gdańsk