Udogodnienie dla jaj w ruchu tranzytowym pomiędzy Rumunią a portami morskimi Gdynia i Gdańsk // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 13

Udogodnienie dla jaj w ruchu tranzytowym pomiędzy Rumunią a portami morskimi Gdynia i Gdańsk // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 13