Obrót towarów rybnych w porcie handlowym w styczniu [1936 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo-handlowej. – 1936, nr 5, s. 10-11

Obrót towarów rybnych w porcie handlowym w styczniu [1936 r.]