Ruch statków w porcie Gdyńskim w 1935 roku / L. A. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 5, s. 10-11. – Tab.

Ruch statków w porcie gdyńskim w 1935 roku