OBWIESZCZENIE do akt Km. 2010/36, 2229/36, 2354/36/II // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 4, s. 16

OBWIESZCZENIE Komornik s. 16