Oczekiwane transporty pomarańcz w Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1936, nr 64, s. 4

Oczekiwane transporty pomarańcz w Gdyni