Oddanie do użytku 4-go bloku robotniczego // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 12, s. 12

Oddanie do użytku 4-go bloku robotniczego // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 12, s. 12