OPEC – bibliografia w wyborze

2017

ROZWÓJ miejskiej sieci ciepłowniczej szansą na czyste powietrze / z prezesem OPEC Januszem Różalskim rozmawiają Emilia Samulska i Rafał Korbut // Dziennik Bałtycki. – 2017, nr z 10 lutego dod. Czas Gdyni, s. [5]. – Il., portr.

 

2015

GDYŃSKI OPEC w czołówce branży ciepłowniczej // Ratusz. – 2015, (Nr 1193), s. 3

GRZEJĄ w cieple sukcesu / Alicja Charzyńska // Dziennik Bałtycki. – 2015, nr 146, dod. Czas Gdyni, s. 8. – Il.

MNIEJ kominów więcej sieci // Gazeta Wyborcza. – 2015, nr 211, dod. EKO inwestycje Pomorza, s. 17

PREZES OPEC uhonorowany / (dyl) // Kurier Gdyński. – 2015, nr 8, s. 2. – Il.

 

2014

TERMOMODERNIZACJA sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia” // Gazeta Wyborcza. – 2014, nr 36, dod. Trójmiasto, s. 5. – Il.

GDYNIA jeszcze bardziej ekologiczna // Ratusz. – 2014, (Nr 1164), s. 2

Wypadek podczas usuwania awarii ciepłowniczej w Gdyni / Maciej Korolczuk // Gazeta Wyborcza. – 2014, nr 249, dod. Trójmiasto, s. 4. – Il.

TO, czego oko nie widzi / Maurycy Macieszko // Dziennik Bałtycki. – 2014, nr 205,
dod. Czas Gdyni, s. 16. – Il.

 

2013

OPEC – 52 lata ciepła, pasji i rozwoju // Polska Dziennik Bałtycki. – 2013, nr 33, dod. Gdynia inwestuje w przyszłość, s. 23. – Portr.

SIEĆ ciepłownicza za miliony z Unii // Dziennik Bałtycki. – 2013, nr 155, dod. Trójmiasto, s. 19

TERMOMODERNIZACJA sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia // Dziennik Bałtycki. – 2013, nr 207, s. 7. – Il.

2012

RAZEM rozgrzejmy nowy rok szkolny / (KP) // Polska Dziennik Bałtycki. – 2012, nr
162, dod. Trójmiasto, s. 6

LIDERZY inspiracji / Jacek Klein // Polska Dziennik Bałtycki. – 2012, nr 280, s. 33

 

2011

W GDYNI zimna woda / SZ. // Gazeta Wyborcza. – 2011, nr 44, dod.  Trójmiasto, s. 5

Milionowe inwestycje w sieć ciepłowniczą.

 

2010

Ze Skandynawii do Gdyni / Janusz Różalski // Wiadomości Gdyńskie. – R. 14, nr 2(2010), s. 8-9. – Il.

 

2009

 

CIEPŁO i niezawodnie: rozmowa z Aleksandrem Wellengerem, prezesem Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej w Gdyni / Aleksander Wellenger // Wiadomości Gdyńskie. – R. 14, nr 3 (2009), s. 10. – Il.

 

MIASTA bez dymiących kominów :rozmowa z Januszem Różalskim, dyrektorem technicznym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni / Janusz Różalski // Wiadomości Gdyńskie. – R. 14, nr 5 (2009), s. 4-5. – Il.

 

2008

OPEC :z nami cieplej od 47 lat // Polska Dziennik Bałtycki. – 2008, nr 34, s. 29. – Il.

OPEC – Pracodawcą Przyjaznym Pracownikom // Ratusz. – 2008, (Nr 838), s. [1]

 

 

2006

[CZTERDZIEŚCI pięć] 45 lat OPEC w Gdyni: realizujemy wizję inżyniera Kwiatkowskiego / z Aleksandrem Wellengerem, prezesem zarządu – dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni rozm. Alicja Peplińska // Forum Pomorskie. – [2006], dod. Nasze Małe Ojczyzny – 80 lat Gdyni, s. 16-17. – Il.

 

2005

ZA profesjonalizm / (sz) // Dziennik  Bałtycki. – 2005, nr 226, dod. Trójmiasto, s. 6. – Il.

Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie” przyznała Okręgowemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, nagrodę tzw. Laur Ciepłownictwa w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze

 

2004

CERTYFIKOWANY OPEC / (doM) // Dziennik Bałtycki. – 2004, nr 152, dod. Trójmiasto, s. 6. – Il.

NOWOCZESNA firma w nowoczesnej Europie // Ekopartner. – 2004, nr 6, s. 36. – Il.

 

2003

OPEC Gdynia w gotowości // Gazeta Wyborcza. – 2003, dod. Dom – Trójmiasto, nr 35, s. III. – Il.

 

1999

CIEPŁO, bezpiecznie i ekologicznie: koniec inwestycji w Gdyni / Aleksandra Pionke // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 247, dod. Gazeta Morska, s. 5

KONIEC wielkich remontów: ciepło z kredytu Banku Światowego / Tomasz Nalikowski // Dziennik Bałtycki. – 1999, nr 247, dod. Dziennik s. 6. – Il.

LEPIEJ i cieplej, z czasem taniej / Ewa Ostrowska // Kurier Gdyński. – 1999, nr 43, s. 4. – Il.

OGRZEWANIE po modernizacji: inwestycje gdyńskiego OPEC-u / MR // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 252, dod. Dom, nr 43, s. 2. – Il.

SEZON grzewczy za pasem: decydujemy o ciepłych kaloryferach / Tomasz Nalikowski // Dziennik Bałtycki. – 1999, nr 233, dod. Dziennik, s. 6. – Il.

 

 

1993

CIEPŁO nowoczesne : międzynarodowe seminarium w Gdyni [pod hasłem „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”] / A.G // Gazeta Gdańska. – 1993, nr 171, s. 2

JAK oszczędzać kalorie i pieniądze? Gdynia w czołówce systemów ciepłowniczych / (eg) // Głos Wybrzeża. – 1993, nr 203, s. 7

KTO ogrzeje Orłowo? Gdyński OPEC szuka inwestorów / (kaf) // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 6, dod. Gazeta Morska, s. 1

NAGRODY i wyróżnienia dla ciepłowników / A.G // Gazeta Gdańska. – 1993, nr 174, s. 3

NOWOCZESNE ciepłownictwo / (eg) // Głos Wybrzeża. – 1993, nr 204, s. 7

 

1992

DOGRZEWANIE Gdyni / (K) // Gazeta Gdańska. – 1992, nr 46, s. 1 Program modernizacji sieci ciepłowniczej przy wykorzystaniu funduszy Banku Światowego

DOLARY dla Gdyni [z Banku Światowego na modernizację sieci ciepłowniczej] // Głos Wybrzeża. – 1992, nr 48, s. 8

DUŃSKIE wzory : Bank Światowy zasila gdyński OPEC / bmr // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 114, dod. Gazeta Morska, s. 1

MILIONY na ciepło / jg, bmr // Gazeta Wyborcza. – 1992, nr 55, dod. Gazeta  Morska s. 1

MODERNIZCJA gdyńskiej sieci ciepłowniczej / it // Dziennik Bałtycki. – 1992, nr 136, s. 8

MODERNIZACJA sieci ciepłowniczej w Gdyni // Dziennik Bałtycki. – 1992, nr 48, s. 8

ODZYSKANA energia na spłatę kredytu : gdyńska sieć ciepłownicza przed modernizacją / Grzegorz Olszewski // Dziennik Bałtycki. – 1992, nr 101, s 8

POWOŁANIE jednoosobowej spółki z o.o. Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki pn. „OPEC – Gdynia”, która zastąpiła dotychczasowe przedsiębiorstwo „OPEC” / (id) // Głos Wybrzeża 1992, nr 12, s. 8

ŚWIATOWA technologia dla polskiego ciepłownictwa / Ewa Ostrowska // Gazeta Gdyńska. – 1992, nr 7, s.

W GDYNI grzeją pod nowym szyldem / (id) // Głos Wybrzeża. – 1992, nr 12, s. 8

Powołanie jednoosobowej spółki z o.o. Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki pn. „OPEC – Gdynia”

 

1991

BĘDZIE ciepło za duże pieniądze / (pn) // Gazeta Wyborcza. – 1991, nr 105, s. 2

CIEPŁO, zimno, mróz: sezon grzewczy w Gdyni / mam // Gazeta Wyborcza. – 1991, nr 87, dod. Gazeta Morska, s. 1

[DWADZIEŚCIA PIĘĆ] 25 milionów dolarów dla OPEC GDYNIA [z Banku Światowego] / g // Gazeta Gdyńska. – 1991, nr 47, s. 14

KREDYT na rozwój ciepłownictwa w Gdańsku i Gdyni: 900 mln dolarów z Banku Światowego // Głos Wybrzeża. – 1991, nr 109, s. 2

NA razie ciepło… Dobry sezon grzewczy? / (bk) // Dziennik Bałtycki. – 1991, nr 281, s. 8

SEZONOWY temat – remont sieci ciepłowniczej / id // Głos Wybrzeża. – 1991, nr 153, s. 10

UWAGA Gdynia / Głos Wybrzeża. – 1991, nr 253, s. 10

W GDYŃSKIM OPEC umiarkowany optymizm / Izabella Dymecka // Gazeta Gdyńska. – 1991, nr 52, s. 1-2

WSZYSTKIEMU winne przepisy : gdyński OPEC zgodnie z prawem / (adun) // Dzienni Bałtycki. – 1991, nr 285, s. 2

 

1990

SYLWESTER będzie ciepły: przygotowania do roku 2000 / (TOM) // Dziennik Bałtycki. – 1999, nr 302, s. dod. Dziennik, s. 5. – Il.

W GDYNI będzie cieplej / (f) // Głos Wybrzeża. – 1990, nr 210, s. 5

 

1989

CIEPŁEJ wody nie starcza dla wszystkich: eksploatacyjne problemy / (id) // Głos Wybrzeża. – 1989, nr 21, s. 6

PROJEKT restrukturyzacji linii ciepłowniczej m.in. w Gdyni z pomocą Banku Światowego

 

1987

AWARIA magistrali ciepłowniczej w Gdyni / id // Głos Wybrzeża. – 1987, nr 66,  s. 6

 

1986

REMONTOWY sezon gdyńskich ciepłowników / (ga) // Wieczór Wybrzeża. – 1986, nr 167, s. 3

UWAGA Gdynia / Głos Wybrzeża. – 1991, nr 253, s. 10

ZAPOWIEDŹ energetycznych inwestycji / (gab.) // Wieczór Wybrzeża. – 1986, nr 240, s. 3

 

1985

JAK złagodzić deficyt ciepła: o problemach ogrzewania po sezonie / (id) // Głos Wybrzeża. – 1985, nr 157, s. 4

NIE tylko ciepła woda, ogrzewanie i usuwanie awarii / Jan Niewiadomski // Wieczór Wybrzeża. – 1985, nr 26, s. 3

PO i przed sezonem … grzewczym : w gdyńskim OPEC / Jar // Dziennik Bałtycki. – 1985, nr 112, s. 6

 

1982

„CUD” bez cudu a ludziom jest ciepło / Al // Wieczór Wybrzeża. – 1982, nr 50, s. 3