Organizacja syndykatu hurtowni kolonjalno-spożywczych w Gdyni / (g) // Kurjer Poznański. – 1930, nr 567, s. 11