Otwarcie obozu P. W. K. w Gdyni. Nad pięknym morzem na Polance Redłowskiej spędza wywczasy 500 członkiń Przysp. Wojsk. Kobiet // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 151, s. 6

Otwarcie obozu P. W. K. w Gdyni. Nad pięknym morzem na Polance Redłowskiej spędza wywczasy 500 członkiń Przysp. Wojsk. Kobiet // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 151, s. 6