Otwarcie portu drzewnego “Pagedu” i poświęcenie kamienia węgielnego pod nowe osiedle robotnicze w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 105, s. 4

Otwarcie portu drzewnego "Pagedu"