Pierwsza w Gdyni wystawa sportowo-morska // [brak danych]