W Gdyni powstają nowe hurtownie skupu ryb // Biuletyn Gospodarczy. – 1937, nr 94, s. 1