Pierwszy ładunek bawełny z ZSRR // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1934, nr 13, s. 12

Pierwszy ładunek bawełny z ZSRR