Ruch budowlany w miesiącu kwietniu [1934 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej.- 1934, nr 13, s. 11

Ruch budowlany w miesiącu kwietniu [1934 r.]