Pijacy w areszcie policyjnym // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 7, s. 14

Pijacy w areszcie policyjnym