Krauze contra “Gazeta Morska”. Proces odroczono z powodu … niezapłacenia przez oskarżyciela kosztów sądowych // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 7, s. 14

Krauze contra Gazeta Morska. Proces odroczono z powodu ... niezapłacenia przez oskarżyciela kosztów sądowych s14