Płacą pracą za chleb: 33% bezrobotnych odpracowuje zasiłki // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 9, s. 4

Płacą pracą za chleb: 33% bezrobotnych odpracowuje zasiłki