Połowy ryb morskich w grudniu 1932 r. // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 1, s. 30

Połowy ryb morskich w grudniu 1932 r.