Rozporządzenie o utworzeniu wolnego obszaru celnego w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 4, s. 19

Wolny Obszar Celny