POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE SP. AKC. ODDZIAŁ W GDYNI UL. ABRAHAMA DOM WARSZAWSKIEGO TOW. UBEZPIECZEŃ, [w:] Jednodniówka Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 11.VIII.1932. – s. 33. – Nakładem Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni

POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE SP. AKC. ODDZIAŁ W GDYNI UL. ABRAHAMA DOM WARSZAWSKIEGO TOW. UBEZPIECZEŃ