Poniedziałki francuskie // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 101, s. 13

Poniedziałki francuskie // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 101, s. 13