Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (PSP ZMPG S.A.)

Portowa Straż Pożarna jest specjalistyczną służbą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Początki portowej straży pożarnej sięgają końca lat 20. XX w. Wówczas powstała w porcie Ochotnicza Straż Pożarna przy warsztatach mechanicznych Urzędu Morskiego. Została ona na przełomie 1929/1930 r. przekształcona w Portową Straż Pożarną. W 1932 r. liczyła ona 15 strażaków osiadających własny budynek i wyposażoną w 2 specjalistyczne samochody oraz motopompę. Niezależnie od tego wszystkie holowniki portowe otrzymały pompy i węże, aby móc uczestniczyć w akcji gaszenia statków, względnie budynków stojących w pobliżu nabrzeża.

Poza tym budynki portowe posiadały wyposażenie przeciwpożarowe. Wyposażone były w hydranty, gaśnice, oraz automatyczne elektryczne urządzenia alarmowe.

Jej członkowie podczas kampanii wrześniowej zwalczali skutki nalotów na miasto i port, znaleźli się też wśród obrońców Helu. Po kapitulacji kontynuowali walkę z okupantem, w konspiracji iw Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Za działalność konspiracyjną został rozstrzelany Komendant PZP Stanisław Mazan oraz st. ogn. poż. Bronisław Piwowar.

W marcu 1945 r. Portowa Straż Pożarna została włączona w struktury Zawodowej Straży Pożarnej, a następnie podporządkowano ją Głównemu Urzędowi Morskiemu. W związku z niepowołaniem Portowej Straży Pożarnej do tworzonego przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej krajowego systemu ratowniczo-Gaśniczego oraz restrukturyzację w porcie. Portowa Straż Pożarna w lutym 1993 r. została przekształcona w Zakładową Straż Pożarną Morskiego Portu Handlowego Gdynia S.A., a dotychczasowi funkcjonariusze stali się cywilnymi pracownikami MPH Gdynia S.A.

W 2018 r. Portowa Straż Pożarna stanowiła dział Zarządu Portu. Liczyła 54 osoby, z czego 52 na stanowiskach pożarniczych, a dwie na stanowiskach administracyjnych.

Źródło: Władysław Gieysztor, Budowa portu w Gdyni. Referat na I Narodowy Kongres Żeglugi, Księgarnia Techniczna “Przeglądu Technicznego”, Warszawa 1932; Rozmowa z Grzegorzem Bulwą, komendantem Portowej Straży Pożarnej w Gdyni, rozm. przepr. Katarzyna Zamorowska Przegląd Pożarniczy 2018, maj, https://www4.port.gdynia.pl/pl/o-porcie/bezpieczenstwo-straz-pozarna-przepustki-i-procedury/straz-pozarna/475-rozmowa-z-komentantem-psp-grzegorzem-bulwa-w-przegladzie-pozarniczym

Galeria