Poświęcenie gmachu szkoły gospodarczej w Gdyni // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1936, nr 4, s. 15

Poświęcenie gmachu szkoły gospodarczej w Gdyni