Połowy ryb morskich w styczniu [1936 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1936, nr 4, s. 15

Połowy ryb morskich w styczniu