Praca Działu Hydrograficznego Obserwatorium Morskiego PIM w Gdyni / St. Dłuski // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. – 1939, nr 1, s. 17-21. – Il., map.

Praca Działu Hydrograficznego Obserwatorium Morskiego PIM w Gdyni / St. Dłuski // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. - 1939, nr 1, s. 17-21. - Il., map.