Państwowa Szkoła Morska w Gdyni // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. – 1939, nr 1, s. 3-7. – Il.

Państwowa Szkoła Morska w Gdyni // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. - 1939, nr 1, s. 3-7. - Il.