S. s. “Tczew” przed Izbą Morską w Gdańsku // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. – 1939, nr 1, s. 30-31. – Il.

S. s. "Tczew" przed izbą Morską w Gdańsku // Praca na morzu: miesięcznik oficerów polskiej marynarki handlowej. - 1939, nr 1, s. 17-21. - Il., map.