Praca gdyńskich firm maklerskich w m-cu czerwcu 1939 r. // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 20

Praca gdyńskich firm maklerskich w miesiącu czerwcu 1939 r.