Prace przy rozbudowie portu w grudniu 1933 r. // Rocznik Gdyński. – 1934, nr 1/2, s. 17

Prace przy rozbudowie portu w grudniu 1933 r.