Organizacja dostaw 1.500.000 t. węgla dla kolei włoskich // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowych. – 1934, nr 1/2, s. 17

Organizacja dostaw 1.500.000 t. węgla dla kolei włoskich