Wolna strefa celna w porcie gdyńskim // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 1/2, s. 18

WOlna strefa celna w porcie gdyńskim