Pracownicy morza / S.D.B. // Dzień Dobry. – 1935, nr 178. s. 3-4. – Il.

Pracownicy morza // Dzień Dobry. - 1935, nr 178. s. 3-4. - Il.