Magazyn nr 4

W 1929 roku zbudowano przy nabrzeżu Polskim Magazyn nr 4, który następnie wydzierżawiła jako swoją bazę amerykańsko-skandynawska firma przewozu towarowo-pasażerskiego między krajami bałtyckimi i Stanami Zjednoczonymi.

Magazyn ten cechował się dosyć prostą konstrukcją i formą. Miał wymiary rzutu 80 x 40 m i powierzchnię użytkową ok. 3200 m2. Przestrzennie zbudowano go za pomocą dwóch równej szerokości naw usytuowanych równolegle do nabrzeża, każda była przykryta oddzielnym łukowym dachem. Magazyn posiadał jednoprzestrzenne wnętrze, doświetlenie jedynie za pośrednictwem świetlików poprowadzonych wzdłuż jego grzbietów dachów.
Tego typu rozwiązanie przestrzenne było stosunkowo rzadkie w gdyńskim porcie i zostało szybko wyparte przez układ trójnawowy. Ściany zewnętrzne murowano z cegły i pozostawiono nieotynkowane. Pod względem architektonicznym budynek ten, podobnie jak poprzednie nie prezentował cechy stylowych. Elementem wyróżniającym go było podłużna tablica z nazwa firmy zamocowana na ścianie szczytowej magazynu i na wykonanej w 1931 roku dobudówce biurowej.

Anna Orchowska-Smolińska

Literatura: Architektura portu gdyńskiego lat międzywojennych – najcenniejsze spośród zachowanych budynków / Anna Orchowska-Smolińska // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21.

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria